Publicidade

Diário Liberdade
Quarta, 16 Novembro 2016 07:06 Última modificação em Quinta, 17 Novembro 2016 15:36

Saúde mental em Vigo: menor dotaçom impossível

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Saúde / Fonte: MGSM

O pasado mes de abril, profesionais asistenciais adscritos ás unidades psiquiátricas de hospitalización, situadas no Hospital Nicolás Peña do Complexo Hospitalario de Vigo (SERGAS), dirixíronse á Xerencia da Área expoñéndolle a insuficiente dotación da Unidade Residencial, argumentando que ter unha soa profesional na quenda da noite para atender as necesidades que puidesen presentar as dezasete persoas ingresadas na mesma era claramente insuficiente, e reclamaban unha maior dotación profesional.

A súa solicitude foi contestada negativamente con argumentos que remitían ao funcionamento do antigo Hospital Psiquiátrico Rebullón, á existencia dunha base do 061 próxima e á presenza pola noite de máis persoal sanitario no conxunto dese hospital. E así se pechou a cuestión polos responsables xerenciais de Vigo. Nin cando menos unha entrevista, ata o día de hoxe, cos once profesionais que fixeron a solicitude.

En ningunha unidade dun hospital cunha cantidade de pacientes como a citada asume un único profesional a atención dos mesmos durante toda a quenda da noite.

Calquera pode imaxinar circunstancias que poden requirir da atención total dese profesional a un único paciente da Unidade durante a quenda, e con iso ter que desatender as demais persoas ingresadas. Calquera pode darse de conta tamén da imposibilidade de que unha única profesional poida desempeñar o seu cometido sanitario nesa Unidade Residencial coas adecuadas esixencias de seguridade (unha das compoñentes da calidade asistencial) para os pacientes e para os profesionais.

Esa Unidade está dotada con mínimos inaceptables. É de sentido común que cando menos debe contar na quenda da noite con dúas Técnicas en Coidados Auxiliares de Enfermería, e dispoñer, se fose preciso, do apoio médico e de enfermería con rapidez.

Pasaron as eleccións pero a realidade asistencial en saúde mental en Galicia, da que este caso é un exemplo, segue a ser a mesma que hai dous meses: deterioro, escaseza de recursos, carencia de diálogo e de participación na xestión pública, ausencia de planificación, peor asistencia aos mais fráxiles. Esa realidade que veu denunciando reiteradamente o Movemento Galego de Saúde Mental (MGSM) nestes anos de recortes nos servizos públicos e nos dereitos das persoas, xa volveu ser motivo de análises, lamentablemente, en ámbitos profesionais internacionais, tal como se reflectiu no recente Congreso Internacional de Psiquiatría Baseada no Paciente (Madrid) no que se salientou que Galicia xunto con Ceuta son os territorios con peor saúde mental de España.

Pero iso non debe estrañar a ninguén cando as dotacións profesionais son como as que aquí se denuncian: mínimas. Literalmente.

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar