Publicidade

Diário Liberdade
Sábado, 21 Janeiro 2017 02:40 Última modificação em Segunda, 23 Janeiro 2017 13:47

Junta da Galiza aumenta peso do aparelho privado de extinçom de incêndios

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Laboral/Economia / Fonte: CIG Autonómica

No DOG de 11/1/2017 aparece o anuncio de contratación de brigadas e helicópteros privados para o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) para o período 2017/2018 onde aumenta funcións e tempo de traballo en detrimento do servizo público.

A Xunta de Galiza volta a ampliar os contratos de brigadas helitransportadas privadas tanto no que se refire ao número de brigadas como á temporalidade do contrato.

Tal e como reflexa o prego de prescricións técnicas, neste ano 2017 haberá brigadas prestando o servizo durante todo o ano, e tamén o mesmo que no 2016, parte delas destinaranse a prevención e a extinción.

Analizando os pregos de condicións constatamos que o material a empregar polas brigadas privadas é exclusivo da extinción -batelumes, mochila, pulasky e mcleod-, non recollendo ningún tipo de maquinaria para facer tarefas de prevención. Trátase entón dunha cortina de fume para xustificar prolongación de contratos dunhas tarefas que ao final non chegan a realizarse. Serán brigadas de extinción no período de prevención, que non é o mesmo.

A Xunta de Galiza mantén a día de hoxe parte do servizo Público do SPDCIF contratado con temporalidades de 3 e de 9 meses -no paro neste momento-, pasando a mans privadas contratacións de todo o ano. Escudándose na falta de cartos prescinde das traballadoras e traballadores públicos do SPDCIF que si contan co material axeitado para realizar as tarefas de prevención, tal e como recolle o convenio, namentres non dubida en ampliar os contratos das empresas privadas que por suposto non son para nada máis baratos.

O SPDCIF é o servizo público creado e dimensionado para a realización das tarefas de prevención e extinción de incendios, deixando que este se desintegre en favor da continua externalización cara a empresas privadas, dando a entender que os cartos que si hai para estes fins non existen para o SPDCIF.

Nesta nova contratación de 2017 a maiores increméntanse en catro as novas funcións a realizar polo dispositivo aéreo, entre elas inclúense: "avaliación de grandes lumes ou lumes simultáneos próximos, medición de superficies queimadas, localización de lugares de perigo alto de incendio en tempo real".

Varias destas funcións xa están asignadas e realizadas a día de hoxe por persoal propio da Consellería de Medio Rural, non entendendo entón por que se duplica esta tarefa e se ofrece ó sector privado. Podería quedar aquí unha porta aberta para absorber funcións do persoal da Xunta e incrementar así as tan cobizadas horas de voo.

Lembramos que a CIG xa denunciou pola vía penal no ano 2012 este tipo de contratos estando a día de hoxe pendente de resolución xudicial. Así mesmo o movemento que xerou esta denuncia trouxo como consecuencia un informe do tribunal de contas onde reflectía de forma clara irregularidades nos procesos contractuais.

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar